Dialyse IT løsning i Region Midt

juni 09, 2016


Fresenius Medical Care Danmark A/S og Region Midtjylland har indgået samarbejde hvor behovet for et IT system til patientmonitorering, i forbindelse med dialysebehandling, bliver løst med patientmonitoreringssystemet TDMS.
Denne nye løsning samler regionens 5  dialyseafdelinger i ét regionsdækkende system, som er konsolideret med Regionens fremtidige IT platform.

For mere info omkring TDMS se her:


TDMS

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany