Fresenius Medical Care lancerer ny natmaskine SLEEP•SAFE HARMONY

december 11, 2014


Fresenius Medical Care, verdens største leverandør af dialyseprodukter og -services, har lanceret en ny natmaskine, som giver en peritonealdialysebehandling (PD), der er tilpasset til de enkelte patienters behov. sleep•safe harmony blev præsenteret for førende eksperter fra hele verden ved to videnskabelige kongresser i Berlin og ISPD i Madrid den 6. og 7. September 2014. Maskinen er tilgængelig i udvalgte lande som f.eks. Tyskland, Spanien, Storbritannien, Frankrig og Danmark.

Dialysepatienter har kronisk nyresygdom til fælles, men er forskellige på mange andre områder – for eksempel med hensyn til alder, højde, vægt, sygdomsstadie og restnyrefunktion. Alle disse forskelle har en afgørende  indflydelse på hvilken behandling, der er behov for. Hvis behandlingen tilpasses til den enkelte patients behov, øges patientens generelle følelse af velvære. sleep•safe harmony er nem at betjene, og patienterne kan derfor bedre håndterer deres hjemmebehandling. sleep•safe harmony kan der let programmeres individuelle behandlinger til patienterne.

sleep•safe harmony guider patienterne gennem procedurerene med tekst og animationer på touchskærmen, så patienterne kan være sikre på, at alle trin i behandlingen udføres korrekt. sleep•safe harmony medvirker til at øge patienternes compliance og minimere oplæringstiden.

Den nye behandlingtype adapted APD (aAPD) med sleep•safe harmony giver læger og sygeplejersker mulighed for at kombinere korte dialysetider og mindre indløbsvolumen med lange dialysetider og større indløbsvolumen samt varierende glukosekoncentrationer. Adapted APD er en ny måde at ordinere APD på, som optimerer ultrafiltration og clearance indenfor én PD behandling. sleep•safe harmony giver mulighed for individualisering, således at man opnår en helt personlig behandling til patienterne. Behandlingen kann let  programmeres direkte på maskinen eller i programmet PatientOnLine.

Alle behandlinger med sleep•safe harmony understøttes af den innovative og intelligente FlexPoint teknologi. Teknologien medvirker til at optimere behandlingens effektivitet, holde behandlingen indenfor den ordinerede tid og minimere potentielle alarmer, samtidig med at patientens velvære og sikkerhed øges, da man undgår overfyldning.

sleep•safe harmony har nye funktioner til forbedring af peritonealdialysebehandlingen. Maskinens vigtigste funktioner er: en stor touchskærm med animationer, som guider patienten gennem hvert trin i behandlingen; optimeret væskebrug; barcodelæsning og automatisk tilkobling af væskeposer; dobbeltisolering og derfor ingen behov for skilletransformer.

For yderligere information: www.sleepsafe-harmony.com.


Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany