Behandling

Ved terapeutisk aferese anvendes adsorbere som fjerner patogene stoffer fra blodet
Ekstrakorporal behandling med adsorbere er at forholdsvist nyt og innovativ terapeutisk koncept baseret på selektiv fjernelse af uønskede og sygdomsfremkaldende stoffer fra blodet. Terapeutisk aferese anvendes fortrinsvis til de patienter, som ikke med fordel kan behandles konventionelt.

Følgende medicinske sygdomme kan behandles med terapeutisk aferese:

  • Hyperkolesterolæmi, en arvelig lipometabolisk sygdom
  • Autoimmune sygdomme, såsom lupus erythematosus og dilateret cardiomyopati
  • Nogle former for nephritis, koagulationsforstyrrelser
  • Organafstødning

Ved alle behandlinger med adsorbere sørger en speciel maskine for, at blodet pumpes via en slange fra patientens vene i armen til adsorberen. De forskellige typer adsorbere indeholder forskellige materialer der, ligesom en svamp, selektivt fjerner de uønskede og patogene stoffer fra blodet. Det rensede blod returneres derefter tilbage til patienten gennem en vene i den anden arm. Maskinen overvåger hele tiden blodet, der cirkulerer ekstrakorporalt.

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany