Compliance

Vi tror på, at god opførsel og høj moral betaler sig i længden. Vores unikke Compliance program - som skal efterleves af alle ansatte - beskriver etiske guidelines for ærlighed, integritet og professionalisme mellem ansatte i Fresenius Medical Care, vores kunder og samarbejdspartnere.  

Vores Compliance program forpligter Fresenius Medical Care til at udføre sine aktiviteter i overensstemmelse med de international og lokale love og regler .  

Som markedsførende aktør på det globale marked, har Fresenius Medical Care også et globalt ansvar. Et ansvar vi er bevidste om, og som vi tager alvorligt. Med vores regler og virksomhedsetik ønsker vi at sætte standarder, der lever op til vores egne og vores interessenters forventninger.  

Alle medarbejdere i Fresenius Medical Care opdateres jævnligt i Compliance programmet.  

 

 

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany