Hjemmehæmodialyse

Når man rammes af en kronisk sygdom, som kræver en livslang behandling, er det vigtigt, at behandlingen kan gennemføres med så lille en ændring af livet som muligt. Ved at vælge at dialysere hjemme, kan behandlingen lettere tilpasses patientens eget liv.

Til hjælp har patienten resourcerne på dialyseafdelingen, dialysesygeplejerskerne, lægerne og dialyseteknikerne. De støtter og hjælper med behandlingen, men det er patienten selv, der passer den. Leverancer af dialyseprodukter og servicering af udstyret kan udføres af Fresenius Medical Care.

Når patienten tager ansvar for behandlingen, giver det kendskab ikke bare til dialysen, men også til egen krop. Det gør patienten bedre rustet til at møde de vanskeligheder, som det trods alt indebærer, at have en kronisk sygdom. Patienten bliver eksperten! 

Læs brochure "HjemmeHD - kan jeg ha det" - klik her 

Patient Undervisningsprogram Kidney Options  Klik her for at se den danske udgave.

Kidney Options findes på i alt 23 sprog.

Foruden dansk findes brochuren på arabisk, bulgarsk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, kroatisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, serbisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk og ungarsk.

Kontakt vores HD Produktspecialist Petra Neumann for yderligere information og bestilling af materiale på tlf.: +45 4322 6100.

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany