APD maskiner

Nedenfor er vist Fresenius Medical Care´s avancerede APD maskine Sleep Safe som markedsføres i Danmark. 

sleep●safe

sleep●safe harmony

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany